Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

Adresas: Draugystės g. 5C, 51278 Kaunas

El.paštas:  darzelis.vaidilute@gmail.com

Telefonai: (8~37) 456 022; (8~37) 451 446; (8 674) 19 639

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas: 191636596

Mokomoji kalba: lietuvių

 

Vizija

Šiuolaikiška ikimokyklinė įstaiga, atvira naujovėms, orientuota į vaiką ir jo poreikių tenkinimą, vaikystės vertybių išsaugojimą, nuolat besimokanti, efektyvaus valdymo bei socializacijos procesų puoselėtoja.

 

Misija

Lopšelio-darželio veiklos tikslas - teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Įstaigos istorija

1983 m. rugpjūčio 15 dieną Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1983-08-03 potvarkiu Nr.292p. Dainavos mikrorajone įsteigtas Vaikų lopšelis-darželis Nr.38. Jame veikė 4 lopšelio ir 8 darželio grupės.

1994 m. rugsėjo 1 dieną Kauno lopšelis-darželis Nr.38 Kauno miesto valdybos 1994-08-30 potvarkiu Nr.1156-v reorganizuotas į darželį-mokyklą „Vaidilutė“, kuriame veikė 8 ikimokyklinės ir 4 pradinės mokyklos klasės.

2011 m. rugsėjo 1 d. Kauno darželis-mokykla „Vaidilutė“ Kauno miesto savivaldybės 2011-05-12 sprendimu T-321 reorganizuota į lopšelį-darželį „Vaidilutė“, kuriame šiuo metu veikia 3 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kauno lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“ vadovauja direktorė Sigita Krasauskienė

© Kauno lopšelis-darželis VAIDILUTĖ Tel./faks.: +370 37 456022 | El. paštas: darzelis.vaidilute@gmail.com